Zásady ochrany osobních údajů

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí a ochrany osobních údajů společnosti Ústředna s.r.o., IČO: 03495159, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Holandská 669/1, PSČ 10100, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 232271/MSPH („Správce“ nebo „my“).

 

Ochrana soukromí a osobních údajů

 

V rámci své činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud užíváte tyto webové stránky a/nebo odebíráte náš newsletter a jiná obchodní sdělení. V takovém případě pak vůči Vám vystupujeme jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Na základě tohoto předpisu jsme povinni Vás informovat o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, což činíme tímto dokumentem.

 

Jaké osobní údaje na webu zpracováváme?

 

Na našem webu zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také koncového zařízení, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies. Pokud nám přenecháte i kontaktní údaje za účelem zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení, zpracováváme i tyto údaje.

 

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

 

Správce zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

1. Zpracování, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas:

 • optimalizace fungování webových stránek

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání. Je to náš oprávněný zájem poskytovat co nejkvalitnější služby.

Můžete nesouhlasit se zapisováním souborů cookies na svém zařízení pomocí odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste neprovedli odpovídající změny v nastavení prohlížeče, bude náš systém automaticky zasílat soubory cookies v momentě, kdy se přihlásíte na naše stránky.

Můžete vymazat soubory cookies zapsané ve svém zařízení, a to vymazáním historie vyhledávání v počítači. Můžete také vybrat prohlížení našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

 

2. Zpracování, které provádíme pouze s Vaším souhlasem:

 • marketingové účely

Vaše osobní údaje jsou ve formě marketingových cookies používány pro hodnocení Vašich preferencí, díky čemuž se Vám zobrazuje reklama, která je pro Vás relevantní.

Tato webová stránka pro tyto účely využívá marketingové nástroje třetích stran:

  • Google Analytics data;
  • Facebook;
  • cz;
  • obdobní poskytovatelé nástrojů pro analytické a marketingové účely.

Souhlas udělený pro marketingové účely je dobrovolný a jeho neudělení není překážkou pro prohlížení webových stránek. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

 • Zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení

Souhlas udělený pro účely zasílání newsletteru či jiných obchodních sdělení je dobrovolný, nicméně jeho neudělení Vám neumožní pravidelně získávat informace a novinky a našich aktivitách. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, podrobnější informace o způsobu odvolání souhlasu jsou v každém zaslaném e-mailu.

 

Jaký je právní základ jejich zpracování?

 

Právním základem je v prvním případě (bod a. výše) oprávněný zájem Správce spočívající v řádném fungování webu a v případě zpracování pro marketingových účely (bod b. výše) je základem Váš výslovný souhlas.

Komu jsou údaje dále předávány?

 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé účetních a IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též subjektům, které nám marketingové služby poskytují. Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme ani jinak nezneužíváme.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy, platnosti souhlasu a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů mám?

 

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

 1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
 3. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
 4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jde-li o zpracování na základě oprávněného zájmu Správce;
 5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
 6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

 

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce, na e-mailové adrese: sara@vzlet.cz a dále na tel.: +420 724 006 503.

Zpět do obchodu